Jaktstig

P.g.a. EU direktiv och blyhagelförbud tvingas vi ställa in Lindesnässtigen. Då säkerheten med stålhagel inte kan garanteras.