Utställare

Här kommer så småningom lista på utställarna.

Älvdalens Utbildningscentrum

Älvdalens Utbildningscentrum

Älvdalens Utbildningscentrum är en fristående gymnasieskola som erbjuder yrkesprogram och hög skoleförberedande program för elever från hela Sverige. Vi har riksintag och hos oss får du högskolebehörighet på samtliga program.

Sex nationella program med  era intressanta yrkesutgångar finns att välja mellan samt Introduktionsprogrammet. Inom introduktionsprogrammet erbjuder vi sökbara platser inom programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion som efter godkännande från elevens hemkommun utformas individuellt med målet att eleven får en yrkesinriktad utbildning mot skog, naturturism, industri eller restaurang.

Ett nära samarbete med respektive bransch gör att utbildningarna är formade efter branschens behov. När eleverna efter sina tre gymnasieår hos oss tar klivet ut i arbetslivet eller väljer att studera vidare är de väl för beredda. Älvdalens Utbildningscentrum bedriver även avancerade utbildningar inom skog och turism på yrkeshögskolenivå; YH Skogsentreprenör och YH Fjäll- och Äventyrsledare.

Lokalerna är fräscha och trivsamma och skolan ligger vackert beläget i skogsbrynet med närhet till centrum, sport- och fritidsanläggningar. Skolan är lagom stor, vilket skapar en närhet mellan elever, lärare och övrig personal.

Skolans arbetssätt utgår från individens förutsättningar att lyckas och utvecklar dig som elev så långt det är möjligt både kunskaps- och yrkesmässigt. Genom att skapa sammanhang mellan olika ämnen blir helhetsbilden tydligare för dig som elev. Klassrummet är ofta naturen
själv; skogen,  fjället och vattnet.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, erbjuds på samtliga program, även på Samhällsvetenskapsprogrammet och detsamma gäller för vårt arbete med UF, Ung Företagsamhet.www.alvdalen.com