Utställarinformation

Information för utställare

Oavsett paket du väljer så får du 1000 kr rabatt, vid bidragande av barn- och ungdomsaktivitet.
Förslag på aktivitet godkänns av någon av arrangörerna.

1. Utställare & Mässpartner 8 000:-

 • Utställarplats

 • Reklamplats i mässans profilering på sociala medier och på mässans personal/funktionärer i form av logotyp på kläder

 • Annons mässprogram (1/2 sida)

 • Logotyp hemsida

 • Logotypexponering i samband med utskick till utställare och besökare

 • Nyhetsinlägg hemsida

 • Nyhetsinlägg facebook-sida

 • Skylt föreläsningsvägg (egen skylt)2. Utställare 5 000:-

 • Utställarplats

 • Annons mässprogram (1/4 sida)

 • Logotyp hemsida

 • Logotypexponering i samband med utskick till utställare och besökare

 • Nyhetsinlägg facebook-sida

 • Skylt föreläsningsvägg (egen skylt)3. Utställare 2 000:-

 • Utställarplats

 • Logotyp hemsida

 • Nyhetsinlägg facebook-sida4. Annonsering i samband med mässan eller sponsring av mässan