Kultur


Kolmilan!

Kolmilan!

Återigen kommer några tappra kämpar ställa upp och resa en kolmila i Lindesnäs inför mässan. Under mässdagen är man välkommen ner till milan för att se arbetet då milan tänts, och känna doften av svensk skogshistoria.


Motorsågssamling!

Motorsågssamling!

För er som har ett starkt skogbruks - eller historiaintresse så finns det ett ord som sammanfattar Åke Bäckmans motorsågssamling väldigt bra = FRÄNT!!


Muséet

Muséet

Passa på att kliva in i muséet, för här kan man få en riktigt intressant återblick i hur det var förr!